Ocena brak

SUMA BILANSOWA

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Wyraża ogólną wartość środków gospodarczych (czyli aktywów) i źródeł ich finansowania (czyli pasywów) na dzień sporządzenia bilansu. S.b. określa ogólną wartość majątku, jakim dysponuje jednostka w dniu bilansowym. Wartość tego majątku przedstawiana jest w wyrażeniu pieniężnym.

Rachunkowość ujmuje majątek jednostki w podwójny sposób, czyli rzeczowo-finansowy. Układ rzeczowy majątku to aktywa bilansu, czyli środki gospodarcze, natomiast układ finansowy majątku to pasywa, czyli źródła finansowania tegoż majątku. To podwójne spojrzenie na ten sam majątek wynika z metody bilansowej, w wyniku czego s.b. aktywów musi się równać s.b. pasywów.

W konsekwencji aktywa = pasywa - to podstawowe równanie rachunkowości, z którego wynika zasada podwójnego zapisu każdej operacji gospodarczej.

S.b. końcową stanowią salda końcowe wszystkich kont bilansowych (czyli kont aktywów i pasywów). Stosownie do zasady ciągłości ewidencji: bilans kończący dany okres sprawozdawczy powinien być bilansem otwarcia w następnym okresie sprawozdawczym, co w konsekwencji sprowadza się do tego, iż saldo końcowe konta jest saldem początkowym.

Podobne prace

Do góry