Ocena brak

Sukcesja uniwersalna i syngularna w prawie spadkowym

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Sukcesja uniwersalna nabycie ogółu praw majątkowych oraz długów (jako samoistnych pozycji, a nie jako pomniejszających prawa – można dziedziczyć same długi jeśli spadkodawca nic innego nie pozostawił). Niektóre kategorie długów gasną jednak z chwilą śmierci spadkodawcy (długi i niektóre wierzytelności z deliktów, służebności osobiste).

Sukcesja syngularna – na podstawie rozporządzenia ostatniej woli nadanie osobom nie będącym spadkobiercami określonych korzyści majątkowych (wyłączenie zapisywania długów) były to zapisy – legaty i fideikomisy oraz mortis causa capio.

Podobne prace

Do góry