Ocena brak

SUGIYAMA HAJIME (1880-1945) - wojskowy i polityk

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Marszałek, polityk japoński, uczestnik konferencji genewskiej (1928-28), od 1935 r. członek Najwyższej Rady Wojennej, od 1937 r. minister wojny, od 1938 r. szef sztabu sił lądowych; był zwolennikiem skierowania ja­pońskiej ekspansji na południe Azj i i rozpoczęcia wojny z mocarstwami zachodnimi. W 1941 r. uważał, że należy przerwać negocjacje japoń-sko-amerykańskie i zaatakować ame­rykańską Flotę Pacyfiku.

W lutym 1944 r. utracił stanowisko szefa szta­bu w wyniku przejęcia jego upraw­nień przez gen. Hideki *Tojo. W paź­dzierniku 1944 r. ponownie objął urząd ministra wojny i sprawował go do kwietnia 1945 r. W ostatnich mie­siącach wojny był dowódcą 1 połą­czonej armii obrony narodowej. Przygotowywała ona obronę wysp japońskich przez inwazją amerykań­ską.

We wrześniu 1945 r. popełnił wraz z żoną samobójstwo.

Podobne prace

Do góry