Ocena brak

Subodpowiedzialność w odpowiedzialności wspólnika w sp. jawnej

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI:

  • za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  • wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni nieograniczony.

  • kto przystępuje do już istniejącej spółki odpowiada także za zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem.

Pozycja prawna spółki jawnej w obrocie gospodarczym.

Spółka jawna jest spółką, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze. Oznacza to zawężenie przedmiotu działalności spółki jawnej w stosunku do spółki cywilnej. Spółka cywilna mogła prowadzić każdą działalność gospodarczą, również niezarobkową, może też być powołana do prowadzenia działalności w wąskim zakresie, nawet w celu przeprowadzenia pojedynczej transakcji. Spółka jawna z założenia powołana jest do prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego w szerszym zakresie.

Zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej.

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada wobec wierzycieli każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność taka istnieje pomimo wydzielenia odrębnego majątku spółki. Każdy ze wspólników musi liczyć się z tym, że wierzyciel spółki może skierować swe roszczenia przeciwko niemu (nawet w pierwszej kolejności). Wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku, lub każdego z osobna, zależnie od tego jaką metodę uzna za najlepszą z punktu widzenia zaspokojenia swych roszczeń.

Podobne prace

Do góry