Ocena brak

Subkultury i kontrkultura

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Podkultura - zespół norm i wartości odrzucających istotne elementy kultury danego społeczeństwa , wzory i wartości nowe wprowadzone w miejsce odrzuconych w danej kulturze.

Subkultura - nowe wzory i wartości , dodatkowy element kultury globalnej , jednak jej podporządkowane .

Np. subkultury różnych pokoleń , młodzieżowe

Anty kultura - wzory i wartości , które wyczerpują się w samym akcie odrzucenia kultury i stanowią raczej formę świadomości niż praktyki społecznej.

Obok niezgodności z podstawowymi normami i wartościami w kulturze dominującej , podkultura charakteryzuje się niesamoistnością , ponieważ nie może istnieć bez kultury dominującej.

Podkultura tworzy się kiedy emkulturacja przebiega w warunkach dezintegracji.

Kontrkultury wyłaniające się z marginesu społecznego powstają w kręgach dewiacyjnych.

Kontrkultury są też zrodzone z kontestacji zmierzającej do realizacji społecznej , utopii która miałaby być źródłem społeczno - kulturalnego odrodzenia.

Podobne prace

Do góry