Ocena brak

Subiektywna koncepcja narodu (Ossowski, Kłosowska)

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

KONCEPCJA OSSOWSKIEGO – napisał esej ”Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny”. Ossowski łączy pojęcie narodu z pojęciem ojczyzny. Naród to zespól ludzi którzy mają wspólną ojczyznę. Ojczyzna ma trzy główne znaczenia:

- tożsame z pojęciem narodu np. gdy ktoś mówi że byłby w stanie umrzeć za ojczyznę. Jeżeli oczna ma oznaczać naród to po co dwa terminy oznaczające to samo? Naród to ludzie, ojczyzna to terytorium - nikt nie umiera za terytorium, a jedynie za współrodaków.

Ossowski odwołuje się do „Inwokacji” A. Mickiewicza – czy Litwa była ojczyzną Mickiewicz? Przecież nie był on Litwinem. Wg Ossowskiego Mickiewicz miał na myśli to co pamiętał z dzieciństwa. Pojęcie terytorium jako ojczyzny ma dwa znaczenia:

  1. miejsce z którego pochodzimy, czyli „mała ojczyzna”. To ojczyzna prywatna, niewielki obszar znany z dzieciństwa, który możemy później opuścić. Dzieciństwo to okres kształtowania osobowości dlatego pozostaje taki silny ślad w pamięci z miejsca gdzie spędziliśmy dzieciństwo. „Ojczyzna prywatna” zakłada zmysłowy kontakt z terytorium we wczesnym okresie życia, ten kontakt wytwarza więź uczuciową

  2. terytorium całego narodu – „ojczyzna ideologiczna”, terytorium o którym wiemy że nie należy do naszego narodu. Więź ta nie musi polegać na bezpośrednim kontakcie, Ossowski nazywa tą więź więzią przekonaniową. Uczestniczymy w duchowej kulturze narodu, znamy myśl polityczną, wiemy że Polacy są z tą ziemią związani. Możemy tego terytorium nigdy nie widzieć np. emigranci polscy, którzy mają swoją „ojczyznę prywatną” w obcym kraju ale „ojczyzną ideologiczną” jest dla nich Polska. Żeby być Polakiem trzeba nie tylko nie tylko identyfikować się z ojczyzną, ale trzeba uczestniczyć w duchowej kulturze tego narodu, należy uznać dane terytorium za swoją ojczyznę. Kto nie przyznaje się do terytorium narodu ten członkiem tego narodu już nie jest. Decyduje tu świadomość ludzka.

Wnioski Ossowskiego dotyczące Żydów i Cyganów: Jedni i drudzy są rozproszenia na całym świecie. Cyganie nigdy nie mieli ojczyzny więc nie są narodem, natomiast Żydzi są narodem, bo mają swoją ojczyznę.

Naród nie jest zbiorowością terytorialną, terytorium musi mieć „w swojej głowie” – jest to KONCEPCJA SUBIEKTYWNA NARODU. Ludzi wiąże w naród wspólna kultura narodowa. Średniowieczna Polska nie mogła być narodem, dopiero w XVII/XIX w. Ważne są więzi kultury duchowej.

KONCEPCJA NARODU WG. ANTONINY KŁOSKOWSKIEJ „Kultury narodowe u korzeni”

Antonina Kłoskowska nawiązuje do koncepcji Ossowskiego. W jej koncepcji narodu, którą nazywa kulturalistyczną naród to zbiorowość o charakterze wspólnoty, o względnej tożsamości i odrębności swojej kultury. Biorąc pod uwagę kulturę Kłoskowska wnioskuje, że są elementy kultury które nie stanowią o odrębności kultury danego narodu (to kultura polityczna, ekonomiczna). To co świadczy o odrębności narodu to kultura symboliczna (język, kultura, sztuka, religia, nauki humanistyczne, obyczaje). Kompleks dziedzin kultury symbolicznej nazywa NARODOWĄ SYNTAGMĄ, czyli wzajemne związki miedzy religią, kulturą, literaturą itp.

SYNTAGMAstruktura symbolicznej kultury, która stanowi o odrębności danego narodu.

Łączy nas więź społeczna i narodowa.

Podobne prace

Do góry