Ocena brak

SU-85 - działo samobieżne

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Radzieckie średnie działo zbudowa­ne na podwoziu czołgu *T-34, w którego konstrukcji wykorzystano wcześniej opracowane działo SU-122. Prototyp powstał w zakła­dach „Uralmaszzawod" w Swier-dłowsku na początku sieipnia 1943 r. i bardzo szybko działo to skiero­wano do produkcji seryjnej; do koń­ca sierpnia z zakładów wyjechało pierwszych 100 dział.

W drugiej połowie 1943 r. użyto je w walkach w czasie forsowania Dniepru. Były powszechnie wykorzystywane do wspierania czołgów T-34-76, ni­szcząc wrogie czołgi, działa prze­ciwpancerne, punkty oporu. Łącz­nie wyprodukowano ponad 2000 tych pojazdów.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

załoga 4 osoby

silnik wysokoprężny W-2-34 o mocy 500 KM

ciężar 29,5 t

pancerz 20-45 mm

armata wz. 1943 D-5s kal. 85 mm

2 pistolety maszynowe

kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej od -5° do +25° w płaszczyźnie poziomej 20°

prędkość 55 km/h

zasięg 300 km

Podobne prace

Do góry