Ocena brak

Stypulacje pretorskie oraz missiones

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Były to słowne i w odpowiedniej formie przyrzeczenia stron , których treść określał pretor. Służyły do udzielenia stronie zabezpieczenia (cautio) które umożliwiało realizację roszczenia w wypadku zaistnienia szkody w trakcie procesu , jak i poza nim. Zawarcie stypulacji mógł pretor na stronie wymusić : grożąc wprowadzeniem przeciwnika w jej majątek (missio in bona), odmawiając powodowi skargi (denegatio actionis ), przyznając pozwanemu odpowiednią exceptio.

Podobne prace

Do góry