Ocena brak

STYLE KIEROWNIA ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Każdy szef realizuje jakiś styl kierowania. Istnieje szereg klasyfikacji stylów kierowania i do najbardziej trafnej, ale uproszczonej należy podział na:

1)Kierowanie autokratyczne- polega na jednoosobowym narzucaniu swojej decyzji bez konsultacji. Kierownik autokrata nie znosi sprzeciwów i odmiennych poglądów, rządzi żelazną ręką. Dobre wyniki zespołu to jego zasługa, a za niepowodzenie obciąża odpowiedzialnością pracowników. Nie raz zasięga opinii podwładnych, aby stworzyć pozory demokracji, lecz zawsze postępuje wg własnego uznania.

2)Kierowanie demokratyczne- polega na zorganizowaniu współdziałania podwładnych dla osiągnięcia wspólnego celu. Kierownik konsultuje podstawowe decyzje i stara się uzyskać aprobatę zespołu przed wprowadzeniem istotnych zmian. Obiektywnie i sprawiedliwie ocenia podwładnych i chętnie stosuje bodźce pozytywne.

3)Kierowanie doradcze- polega na pozostawieniu zespołowi dużej swobody działania a kierownik pełni funkcje doradcze. W praktyce występują style mieszane a wybór zależy od szeregu czynników między innymi rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji pracowników, cech osobowych kierownika i jego poziomu kwalifikacji.

Podobne prace

Do góry