Ocena brak

Styl zarządzania europejskiego

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

 

 • Większa stabilność zatrudnienia, nawet w warunkach kryzysu

 • Wolniejszy awans, dłuższe okresy realizacji podstawowych zadań

 • Częstsza rotacja na stanowiskach pracy (praca w różnych jednostkach organizacyjnych).

 • Ostrożne posługiwanie się technokratycznymi instrumentami sterowania i kontroli zachowań organizacyjnych

 • Wyższy stopień partycypacji pracowników z niższych szczebli hierarchicznych w podejmowaniu decyzji

 • Przestrzeganie zasady indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, także w warunkach kolektywnego procesu decyzyjnego

 • Przywiązywanie większej wagi do osobowości i potrzeb zatrudnionych.

Podstawowe cechy nowego modelu zarządzania europejskiego:

 1. radzenie sobie z różnicami narodowościowymi;

 2. odpowiedzialność społeczna;

 3. wewnętrzne negocjacje;

 4. nastawienie na ludzi;

 5. system zarządzania o mniejszym stopniu formalizacji;

 6. orientacja produktowa.

Podobne prace

Do góry