Ocena brak

Stworzenie i pochodzenie człowieka. Natura człowieka

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Biblia daje nam dwa wyjściowe teksty o stworzeniu Czł.: tekst jahwistyczny i tekst z kodeksu kapłańskiego. Czł. Ostatecznie pochodzi od B, jak wszystko inne i cały świat. Czł. Zależy od B i ma istotną relację do B. B zajął się jednak Czł w szczególny sposób: stworzył go gdzie indziej niż wszystko inne oddzielił go od zwierząt. Czł składa się z pierwiastkow i ma jak gdyby dwa źródła pochodzenia: ziemię i niebo, glebę i boskie tchnienie, tworzywo materialne i B rękę twórczą. Kobieta i mężczyzna mają jedną naturę. Pierwotnie małżeństwo było monogamiczne.

Ludzie stanowią jeden ród wywodzący się od siebie i od B, który chciał, aby Czł istniał w strukturze płciowej. Czł w swoim życiu i działaniu naśladuje B, kieruje się jego prawem moralnym, rozwija sam siebie i doskonali na poddanej sobie ziemi. Najstarszy pogląd Kościoła skupia się wokół myśli stworzenia pierwszych ludzi bezpośrednio przez B. Teologia mów, iż Czł składa się z duszy i ciała. Pierwotna egzystencja Czl .

Na początku nauczano, iż pierwsi rodzice mieli pełnię darów nadprzyrodzonych:

  • łaskę uświęcającą,

  • łaskę uczynkową,

  • widzenie B,

  • cnoty i dary Ducha Św.,

  • obraz B.

Nauczano również, że pierwsi ludzie otrzymywali dary pozaprzyrodzone:

- dar harmonii władz zmysłowych z rozumem,

- nieśmiertelność,

- szczęśliwość doczesna.

Dziś uczy się, że raj nigdy nie istniał w znaczeniu pierwotnym, a Czł nie miał darów pozaprzyrodzonych. Czł pierwotny jak każdy Czł stał przed możliwością wyboru dobra lub zła.

Stworzenie i pochodzenie człowieka.

Jest dogmatem, że B stworzył człowieka.

Jest bliskim dogmatu, że dusze poszczególnych ludzi podobnie jak i pierwszych rodziców nie istniały przed połączeniem ich ciałem, lecz stwarzane są bezpośrednio przez B z nicości.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że Ewa stworzona została szczególnym aktem działania Bożego.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że B stwarza duszę w chwili poczęcia człowieka.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że cała ludzkość wywodzi swe pochodzenie od jednej pary człowieczej.

Natura człowieka.

Jest dogmatem, że jednostkowa i nieśmiertelna dusza jest formą substancjalną ciała ludzkiego.

Jest wnioskiem teologicznym, leciało ludzkie jest czynnikiem integralnym i konstytutywnym natury ludzkiej.

Pierwsi rodzice.

Jest dogmatem, że B stworzył ludzi ku swej chwale poprzez ich współuczestnictwo w Jego dobrach przyrodzonych i nadprzyrodzonych.

Jest dogmatem, że pierwsi ludzie obdarzeni byli stanem świętości, sprawiedliwości i nieśmiertelności.

Jest wnioskiem teologicznym, że pierwsi rodzice wyposażeni byli w dary, które wystarczały do wypełniania celów i zadań nałożonych im przez B (dary pierwotnie przyrodzone).

Podobne prace

Do góry