Ocena brak

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Organ administracyjny, który wydał decyzję w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, gdy stała się ona bezprzedmiotowa; wymaga tego:

  1. przepis prawa, interes społeczny; strony,

  2. wydana została z wymogiem dopełnienia warunku /zdarzenie przyszłe i niepewne/, a strona go nie dopełniła.

Podobne prace

Do góry