Ocena brak

Studnia odwadniająca

Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013

Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu lub w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe lub okresowo urządzeniem do pompowania wody celem wywołania depresji jej zwierciadła i odwodnienia górotworu.

Podobne prace

Do góry