Ocena brak

Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjał: Studia podyplomowe (w systemie zaocznym) - Studia trzysemestralne

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Przeznaczone są dla magistrów (z przygotowaniem pedagogicznym) zamierzających pracować lub już pracujących w placówkach specjalnych. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu: nauk medycznych (60 godzin), nauk psychologicznych (40 godzin), nauk prawnych (40 godzin), teorii i organizacji kształcenia specjalnego (80 godzin), terapii i rehabilitacji (20 godzin), wybranej specjalności (60 godzin).

Do obligatoryjnych przedmiotów (300 godzin) należą: dydaktyka spe­cjalna, kryminologia, patologia ogólna, pedagogika specjalna, pedagogika specjalna porównawcza, psychiatria i psychopatologia, psychologia klinicz­na, psychologia danego upośledzenia, psychoterapia, schorzenia dziecięce, ustawodawstwo społeczne, wiedza metodyczno-pedagogiczna z zakresu wybranej specjalności spośród czterech (oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, surdopedagogika i tyflopedagogika).

Absolwenci trzysemestralnych podyplomowych studiów w zakresie pe­dagogiki specjalnej posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu (zgodnie z dyplomem ukończenia studiów magisterskich) w placówce specjalnej (odpowiedniej do specjalności zdobytej w trakcie stu­diów podyplomowych) np. magister wychowania technicznego, który ukoń­czył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności „oligofrenopedagogika", posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przed­miotu praca i technika w szkołach dla upośledzonych umysłowo, a magister wychowania fizycznego, który ukończył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności „tyflopedagogika", posiada kwalifikacje do prowadzenia wychowania fizycznego w szkołach dla niewidzących i słabo widzących.

Do góry