Ocena brak

Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjał: Studia podyplomowe (w systemie zaocznym) - Studia dwusemestralne

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Przeznaczone są dla magistrów (z przygotowaniem pedagogicznym) zamierzających pracować lub już pracujących w placówkach o całkowitej lub częściowej integracji uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu: nauk medycznych (40 godzin), nauk psychologicznych (40 godzin), nauk prawnych (30 godzin), teorii i organizacji kształcenia specjalnego (60 godzin), terapii i rehabilitacji (30 godzin).

Do obligatoryjnych przedmiotów (200 godzin) należą: dydaktyka specjalna, kryminologia, patologia ogólna, pedagogika specjalna, psychiatria i psycho­patologia, psychologia kliniczna, psychoterapia, schorzenia dziecięce i usta­wodawstwo społeczne (przedmioty podano w kolejności alfabetycznej).

Absolwenci dwusemestralnych podyplomowych studiów w zakresie pe­dagogiki specjalnej posiadają kwalifikacje do nauczania (prowadzenia zajęć) zgodnie z dyplomem ukończenia studiów magisterskich w ogólnodostęp­nych szkołach i placówkach, w których istnieje częściowa (intencjonalna) integracja uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Do góry