Ocena brak

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach kierunku studiów pedagogicznych

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

W ramach kierunku studiów pedagogika mogą być prowadzone studia z pedagogiki specjalnej (w zakresie jednej ze specjalności występującej w pedagogice specjalnej), jeżeli w ramach planu pięcioletnich studiów magi­sterskich przeznaczy się co najmniej 1641 godzin na realizację treści programowych występujących w programie na kierunku studiów pedago­gika specjalna, z tego co najmniej: 240 godzin na przedmioty medyczne*, 60 godzin na przedmioty prawne*, 255 godzin na przedmioty z zakresu teorii i organizacji kształcenia specjalnego*, 210 godzin z zakresu terapii i reha­bilitacji*, 660 godzin z zakresu wybranej specjalności* oraz 216 godzin praktyki pedagogicznej w placówce specjalnej odpowiadającej wybranej specjalności*.

Do góry