Ocena brak

STUDEBAKER GMC 6x6 2 1/2 tony - samochód

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Amerykański samochód ciężarowy, jeden z najbardziej masowo produ­kowanych pojazdów II wojny świa­towej (wyprzedził go *Jeep), zapro­jektowano w amerykańskiej firmie Yellow Truck (założona w 1921 r. , od 1925 r. pod kontrolą General Motors, a od 1943 r. część tego koncernu). Zamówienie na 2 tys. ciężarówek na­zwanych ACKWX 353 złożyły w 1938 r. Francja i Wielka Brytania (po upadku Francji w czerwcu 1940 r. pojazdy te przejęła Wielka Brytania).

Zainteresowanie zgłosiło również wojsko amerykańskie i za­kłady opracowały nową wersję na­zwaną CCKWX, w której wprowa­dzono pewne zmiany, m.in. obniżono kabinę i maskę silnika, zastosowano inną chłodnicę oraz zderzak z wycią­garką. Pierwsza partia 13 186 cięża­rówek zjechała z taśmy produkcyjnej w styczniu 1941 r. Wkrótce napłynę­ły nowe zamówienia na 56 397 poja­zdów, którym zakłady Yellow Truck sprostać nie mogły.

W tej sytuacji koipus kwatermistrzowski (Quarter-master Corps) US Anny zwrócił się o podjęcie produkcji do zakładów Studebakera i International Harve-ster. Początkowo Studebaker miał produkować wierną kopię ciężarów­ki z Yellow Truck, ale okazało się to niemożliwe, gdyż wymagałoby dłu­gotrwałej i kosztownej zmiany oprzyrządowania. W efekcie produ­kowano samochody z innym silni­kiem (Hercules JXD), przeznaczając je głównie dla państw sprzymierzo­nych (Wielka Brytania, Chiny, Zwią­zek Radziecki).

Do 1945 r. wyprodu­kowano łącznie 562 750 ciężarówek GMC (w tym 197 678 Studebake-rów) w kilkudziesięciu odmianach (m.in cysterny o pojemności 2835 1, z długimi i krótkimi skrzyniami ła­dunkowymi, z metalową nadbudów­ką do przewozu osób).

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (CCKW353)

długość 6,86 m

szerokość 2,23 m

wysokość 2,36 m

ciężar bez ładunku 5103 kg

ładowność 2427 kg

maks. prędkość 72 km/h

zasięg 480 km

Podobne prace

Do góry