Ocena brak

Strzel łoskotnik

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość do 1 cm. Wszystkie 4 gatunki żyjące w środkowej Europie (w Polsce 2) są dwubarwne niebiesko-czerwone i mają uwste-cznione skrzydła błoniaste.  

Środowisko: na glebach wapniowcowych o skąpej roślinności, pokrytych kamieniami, głównie na poboczach dróg i pobrzeżach lasów. Ciepłolubny,

Występowanie: w całej Europie, jednak na południu zdecydowanie pospolitszy; również północna Afryka i na wschodzie aż po Syberię.

Liczebność: niezbyt pospolity, z uwagi na towarzyski tryb życia tego osobliwego biegacza spotyka się zwykle w większej liczbie osobników.

Rozród: jak u innych biegaczowatych.

Pokarm: roślinny i zwierzęcy.

Uwagi: zagrożony strzel łoskotnik wyrzuca z położonej na końcu odwłoka komory eksplozyjnej niebieskawą chmurę gazów, która wybucha z hukiem. Może tak „strzelać" wiele razy. Mieszanina wybuchowa produkowana jest w dwóch niewielkich gruczołach obronnych, położonych po obu stronach odbytu.

Podobne prace

Do góry