Ocena brak

Strzałkowe pochewki ścięgien

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Ścięgno m. strzałkowego długiego ma podwójną pochewkę. Górna sięga na goleni do tyłu i powyżej kostki bocznej i kończy się u początku guzowatości kości sześciennej, jest to pochewka goleniowo-stępowa; dolna znajduje się na podeszwie stopy — pochewka podeszwo w a. Obie oddzielone są od siebie na krótkiej przestrzeni kości sześciennej; tutaj ścięgno jest nagie. Połączenie obu pochewek zdarza się bardzo rzadko. Natomiast pochewka goleniowo-stępowa na znacznej przestrzeni jest wspólna dla mm. strzałkowych długiego i krótkiego (vagina synovialis mm. peroneorum s. fibularium communis). Dzieli się ona tylko u bloczka strzałkowego kości piętowej, tak że bloczek ten leży między obu pochewkami: rozdwaja się również na obu końcach na dwie odnogi, po jednej dla każdego ścięgna. Wspólna pochewka jest umocowana troczkami mm. strzałkowych górnym i dolnym. Pochewka podeszwo-wa (vagina syn. tendinis m. peronei lorigi plantaris) leży bezpośrednio na głębokich wię-zadłach podeszwy i na kościach stopy, przykryta więzadłem podeszwowym długim. Sięga ona od bruzdy kości sześciennej do przyczepu ścięgna na kości klinowatej przyśrodkowej. Obie pochewki, zarówno wspólna goleniowo-stępowa, jak i pojedyncza pode-szwowa, wyposażone są w szerokie krezki ścięgien.

Podobne prace

Do góry