Ocena brak

Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

W strukturze funkcjonalnej podwładni mają przełożonych służbowych decydujących o tym co ma być wykonane, oraz przełożonych funkcjonalnych wydających dyspozycje związane ze sposobem wykonywania zadań.

Pracownik może mieć kilku zwierzchników wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach.

Konstrukcja struktury funkcjonalnej opiera się na zasadzie specjalizacji pracy kierowniczej, która przejawia się przede wszystkim w fachowości podejmowania decyzji. Prowadzi to do załamania zasady jednoosobowego kierownictwa. Ujemną stroną jest rozbudowany aparat zarządzający. Zdarza się wydawane sprzecznych poleceń przez różnych przełożonych.

 

Struktury dywizjolane są tworzone w dużych korporacjach przemysłowych i rozbudowanych jednocześnie organizacyjnie.

W procedurze ich tworzenia wykorzystuje się dwa kryteria.

  • przedmiotowe ( struktura wg. wyrobu lub usług),

  • terytorialne ( struktura wg rynków zbytu lub źródeł zaopatrzenia, względnie klienta )

 

Istota struktury dywizjonalnej opiera się na wyodrębnieniu zespołów komórek realizujących strategiczne funkcje w działalności przedsiębiorstwa, natomiast drugi zespół komórek tworzą jednostki organizacyjne wyodrębnione w postaci dywizjonów lub segmentów odpowiedzilne za realizację danego wyrobu.

Podobne prace

Do góry