Ocena brak

Strunowce

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Strunowce są dużym typem w królestwie zwierząt, do którego należą nie tylko kręgowce - zwierzęta posiadające kostny lub chrzestny kręgosłup (np. ryby, ptaki, człowiek) - ale także pewne bezkrę­gowce morskie. Tworzą one dwa osobne podtypy. Bezkręgowcami tymi są osłonice i bezczaszkowce.
Zwierzęta te wykazują wiele cech wspólnych z kręgowcami w niektórych stadiach swego cyklu rozwojowego. Pierwszą z tych cech jest obecność struny grzbietowej - galaretowatego pręta otoczo­nego sztywną osłonką, który pełni funkcje szkieletu wewnętrznego u niektórych dojrzałych form bez­kręgowych strunowców.
Drugą cechą, która łączy wszystkie strunowce jest obecność szczelin skrzelowych, które wystę­pują albo u form dorosłych albo, jak jest to na przy­kład u ssaków, tylko w rozwoju zarodkowym.

Podobne prace

Do góry