Ocena brak

Strukturalne cechy instytucji

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Zdaniem Colina Hay’a podejście instytucjonalne w analizie politologicznej przyjmuje strukturalne założenie silnego wpływu instytucji na zachowania. Mechanizmy działania instytucji Hay przedstawia w następujących tezach.

1. Gęstość zastanej materii instytucjonalnej w danym kontekście społecznym i politycznym utrwala ustabilizowane praktyki, procesy i tendencje, co czyni je niepodatnymi na zmiany.

2. Instytucje pełnią funkcję normalizującą przez wcielanie podzielanych kodów, reguł i konwencji, i przez to narzucanie podmiotom politycznym systemów wartości, które mogą ograniczać zachowania.

3. Instytucje pełnią funkcje normalizujące przez to, że definiują „logikę odpowiedniego zachowania” w określonym kontekście instytucjonalnym, do których aktorzy dostosowują się w obawie przed spodziewanym sankcjami.

4. Instytucje wcielają idee tego co możliwe, dopuszczalne i pożądane w zakresie celów politycznych, oraz stosowanych środków, narzędzi i technik realizacji celów.

5. Konstruowanie nowych instytucji może być ograniczone przez poleganie na rutynowych schematach działania.

Podobne prace

Do góry