Ocena brak

Strukturalizm

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Podejście strukturalne opiera się na założeniu holizmu ontologicznego i metodologicznego, który utrzymuje, że społeczeństwo jako kategoria socjologiczna jest czymś więcej niż zbiór jednostek. Ludzie podlegają działaniu „faktów społecznych”, na które nie mają wpływu. Byty kolektywistyczne, takie jak klasa społeczna, naród, system polityczny są ważniejsze w wyjaśnianiu strukturalnym, niż kategorie odnoszące się do cech psychologicznych jednostki.

Zwolennicy holizmu/kolektywizmu metodologicznego uważają, że wyjaśnianie zjawisk społecznych/politycznych wymaga w pierwszym rzędzie zbadania struktur społecznych/politycznych w ramach których te zdarzenia zachodzą.

Podobne prace

Do góry