Ocena brak

Struktura zespołowo - łańcuchowa

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Powstała jako odpowiedź na dynamizację warunków otoczenia, w jakich współcześnie działają instytucje, a także jako odpowiedź na rozbudowę i skomplikowanie procesów decyzyjnych i co się z tym wiąże konieczność zespołowego rozwiązywania trudnych problemów zarządzania i podejmowania decyzji kierowniczych.

Koncepcja zespołowych struktur decyzyjnych jest wyrazem kolegialnego stylu zarządzania. W strukturze zespołowo-łańcuchowej każdy członek zespołu należy jednocześnie do dwóch i poziomów zarządzania i zespołów, przy czym w jednym jest zwierzchnikiem zespołu, w drugim natomiast - jego zwykłym wykonawcą. Struktura ta jest tak skonstruowana, że zespoły mogą być łączone ze sobą łańcuchowo na całym obszarze instytucji, przy czym dzięki temu, że niektórzy kierownicy działają jako ogniwo łączące, zespoły kolejno na siebie zachodzą.

Przedstawiciele zespołów niższych poziomów hierarchicznych wchodzą w skład jednego lub nawet kilku zespołów wyższego poziomu hierarchicznego i współdziałają ze sobą w podejmowaniu decyzji wiążących także zespoły, którymi kierują na niższych poziomach zarządzania.

Nałożenie na tradycyjną strukturę sztabowo-liniową ciągów zespołów o charakterze zadaniowym (przy założeniu, że niektórzy pracownicy należą do kilku grup pełniąc rolę „wiążącego ogniwa") tworzy strukturę grup wzajemnie na siebie zachodzących. Odpowiednikiem powiązanych ze sobą łańcuchowo zespołów może być w dużych instytucjach typu koncern układ rozwiązań instytucjonalnych w postaci: kolegium kierownictwa naczelnego koncernu, kierownictwo zakładu, kierownictwo wydziału, kierownictwo oddziału.

Struktura zespołowo-łańcuchowa charakteryzuje się przede wszystkim dobrą wewnętrzną łącznością i przepływem informacji oraz wysokimi walorami motywacyjnymi. Członek zespołu wyższego rzędu czuje się jako uczestnik procesu decyzyjnego współodpowiedzialny za podjęte decyzje i tym bardziej zobowiązany do ich realizacji przez zespół niższego poziomu hierarchicznego, którego jest przecież kierownikiem.

W ten sposób udział w pracach zespołów wyższego poziomu zarządzania traktowany jest jako instrument przenoszenia informacji oraz decyzji i motywów ich podjęcia na niższe poziomy zarządzania.

Podobne prace

Do góry