Ocena brak

Struktura zespołowa

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Polega na tworzeniu doraźnych zespołów zadaniowych. Po sformułowaniu celu (zadania) naczelny kierownik powołuje kierownika zespołu zadaniowego, który dobiera sobie potrzebnych specjalistów z różnych zespołów istniejącej struktury. Na czas pracy w zespole zadaniowym są oni wyłączeni ze swoich dotychczasowych obowiązków. Zespół podlega bezpośrednio naczelnemu kierownictw; tworzy wewnętrzną strukturę grup: decyzyjnej, wykonawczej, doradczej i koordynacyjnej.

W praktyce funkcjonują trzy podstawowe typy zespołów zadaniowych: zespoły kierowane przez kierownika - koordynatora (integratora) programu, zespoły kierowane przez grupę kierowniczą i zespoły kierowane zespołowo na zasadzie kolegialnej. W tym ostatnim typie nie ma w ogóle hierarchii służbowej, a funkcje kierowniczo-koordynacyjne pełni powstała grupa decyzyjna.

Przykładem struktury zespołowej jest system grup łańcuchowych i ogniw wiązanych. W strukturze zespołowej przedstawiciele różnych poziomów hierarchicznych wchodzą w skład zespołu wyższego poziomu zarządzania i współdziałają ze sobą w podejmowaniu decyzji, które obowiązują również zespół.

Podobne prace

Do góry