Ocena brak

Struktura zawodowa i społeczna ludności Polski

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Struktura zawodowa – 58,6% ludności w Polsce jest w wieku produkcyjnym, 27,6% stanowią dzieci i młodzież w wieku przedprodukcyjnym, około 13,8 % to ludność w wieku poprodukcyjnym.

Po II wojnie następowały stopniowe zmiany w strukturze zawodowej. Stale spada odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i leśnictwie. Do 1980 wzrastało zatrudnienie ludności w przemyśle. Jednak kryzys ekonomiczny spowodował spadek w produkcji, co za tym idzie spadek zatrudnienia w tym sektorze. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby osób pracujących w usługach ( handel, gospodarka komunalna, bankowość, oświata ). W 1996 było to 40% ogółu zatrudnionych. Nowym zjawiskiem w społeczeństwie polskim jest bezrobocie.

Podobne prace

Do góry