Ocena brak

Struktura zapasów produkcji w toku.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

W czasie trwania cyklu produkcyjnego powstają pewne zapasy – zapewniają one ciągłość produkcji. Znajomość produkcji w toku jest konieczna gdyż musimy mieć świadomość że zapasy to oznaczają zamrożenie środków. Musimy zatem mieć ich na tyle ile trzeba, nigdy nie więcej. Zapasy te zajmują stosunkowo dużo powierzchni. Zapasy międzykomórkowe wynikają z nierównomiernej pracy poszczególnych komórek przy produkcji i montażu wyrobów. Elementy wyrobów w różnych komórkach produkcyjnych wyrabiane są ze względu ze względów ekonomicznych lub organizacyjnych partiami o różnej liczebności.

Zapasy wewnątrzkomórkowe dzielimy na:

  • zapasy pozacykliczne

  • zapasy cylkiczne

Część zapasów w toku jest na stanowiskach a część poza nimi. Na stanowiskach znajdują się zapasy operacyjne (należy do zapasów cyklicznych) a poza nimi zapasy międzyoperacyjne. Zapasy międzyoperacyjne obejmują zapasy oczekujące na dalszą obróbkę.

Zapasy obrotowe wynikają z braku synchronizacji między czasami wykonania poszczególnych kolejnych operacji I ze sposobu ułożenia stanowisk i czasu pracy. Ich określenie jest konieczne do określenia wielkości powierzchni. Zapas obrotowy rośnie gdy oba stanowiska pracują jednocześnie i spada gdy w pracy pozostaje tylko ze współpracujących stanowisk.

Zapasy transportowe wynikają z warunków przekazania obrabianych elementów.

Zapasy kompensacyjne tworzy się dla wyrównania różnic wydajności robotników w stosunku do wydajności normalnej.

Zapasy awaryjne niezbędne do zachowania ciągłości produkcji na kolejne operacji gdy na operacji poprzedzającej nastąpiła awaria.

Podobne prace

Do góry