Ocena brak

Struktura wizerunku kandydata

Autor /Stas Dodano /16.07.2011

Rdzeniem wizerunku jest wybranie tych cech, które będą osią dla dalszych działań. Mogą nawiązywać do przekonań dotyczących wymiarów natury ludzkiej lub być konsekwencją zapotrzebowania społecznego w danym momencie i w określonej sytuacji społeczno-politycznej. Są one osią, wokół której umieszczone są cechy peryferyjne, które z kolei mają na celu nadanie kandydatowi „ludzkiego oblicza”.

Kolejnym krokiem w tworzeniu wizerunku jest „przełożenie” cech na zachowania będące ich przejawami. Są to zachowania niewerbalne (statyczne: wyraz twarzy, ubiór itp., oraz dynamiczne: zachowanie na przyjęciu, wiecu) oraz werbalne.

Wszystkie te działania mają miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej, dlatego też konieczne jest zbieranie informacji zwrotnych od wyborców.

Podobne prace

Do góry