Ocena brak

Struktura wieku populacji i jej społeczne konsekwencje

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Ważną cechą społeczną, która określa możliwości potrzeby populacji w wielu dziedzinach życia jest wiek i jego struktura. Na podstawie owej cechy można określić:

  • przewidywalne zmiany w liczebności populacji

  • wielkość podaży na rynku pracy

  • potrzeby w zakresie edukacji

  • potrzeby w zakresie ubezpieczenia emerytalnego

Musi być ujmowane w sposób dynamiczny, jest tak dlatego, że wskaźniki urodzeń nie są stałe. W Polsce mamy dwie fale wyżu demograficznego: lata 50 – te i lata 80 – te. Analizę tych zjawisk przeprowadza się za pomocą wykresów tzw. piramid. W analizach szczególną rolę odgrywa młodzież. W biologicznym rozwoju człowieka można łatwo ustalić kiedy kończy się okres dzieciństwa oraz zaczyna się dojrzewanie płciowe ma to miejsce wtedy gdy:

Podobne prace

Do góry