Ocena brak

Struktura wewnętrzna Senatu

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Jest ona analogiczna do struktury wewnętrznej Sejmu. Także w Senacie istnieją: Marszałek, wicemarszałkowie i komisje, jak również Prezydium i Konwent Seniorów.

Struktura, sposób powoływania oraz zakres zadań i kompetencji organów Senatu w zasadzie nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w Sejmie.

Są jednak 3 istotne różnice:

  1. Senat jest organem mniejszym (tylko 100-osobowym)

  2. Odmienny jest zakres – funkcji Senatu,

  3. Przepisy konstytucyjne wymagają, by niektóre akty Senatu były podejmowane w ramach ściśle wyznaczonych terminów (a więc odmienne tempo prac Senatu).

Do istotniejszych różnic należy również:

  1. określenie liczby wicemarszałków Senatu (jest ich 3) w regulaminie Senatu,

  2. odmienna struktura komisji stałych (regulamin przewiduje istnienie 14 komisji, w tym 2 o charakterze funkcjonalnym: Ustawodawcza oraz Regulaminowa i spraw Senatorskich),

  3. brak możliwości powołania w Senacie komisji śledczej.

Podobne prace

Do góry