Ocena brak

Struktura walki z bezrobociem

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Celem strategii jest zrównoważenie sytuacji na rynku pracy czyli doprowadzenie do zgodności oferowanych miejsc pracy z liczba osób i jej poszukujących. Ponieważ w większości bezrobocie jest zjawiskiem stałym politykę zatrudnienia określa się zamiennie jako politykę zwalczania bezrobocia.Wyróżniamy dwie strategie walki z tym zjawiskiem:

1. Strategia pasywna

Główne cele polityki pasywnej to :

a) opóźnienie procesu likwidacji miejsc pracy;

b) maksymalne zatrudnienie na istniejących miejscach pracy;

c) łagodzenie społecznych skutków bezrobocia przez wypłatę zasiłków dla bezrobotnych.

Narzędzia pasywnej polityki zatrudnienia:

a) porozumienia w sprawie utrzymania miejsc pracy za cenę redukcji plac;

b) zasiłki dla bezrobotnych;

c) wcześniejsze emerytury;

d) przymusowe urlopy;

e) skracanie czasu pracy;

f) selektywne opodatkowanie zatrudnienia w gałęziach nie rozwojowych;

g) subsydia na przekwalifikowanie.

2. Strategia aktywna

Główny cel to - tworzenie nowych miejsc pracy.

Narzędzia aktywnej polityki zatrudnienia:

a) preferencje dla tworzenia nowych miejsc pracy i współfinansowanie przez rząd ich tworzenia;

b) subsydiowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym;

c) programy przekwalifikowania;

d) liberalizacja rynku pracy;

e) nakładanie na pracodawców obowiązku przeszkolenia w drugim zawodzie.Ocenia się zdecydowanie ze leprze wyniki daje aktywna polityka.

Podobne prace

Do góry