Ocena brak

Struktura sztabowa

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Struktury sztabowe łącza w sobie elementy struktur liniowej i funkcjonalnej. Pracownik posiada jednego przełożonego a kierownik jest wspierany przez komórki pomocnicze w podejmowaniu decyzji. Kierownik posiada stosowne uprawnienia decyzyjne, więc odpowiada również za funkcjonowanie podległej mu komórki. Działania pomocnicze komórek w strukturach sztabowych polegają na zbieraniu i przetwarzaniu informacji, opracowywaniu projektów oraz doradzaniu w podjęciu decyzji, niekiedy na faktycznym podejmowaniu decyzji za wiedzą i aprobatą kierownika.

Struktury sztabowe dzieli się ze względu na to, gdzie umieszczone zostały stanowiska i komórki sztabowe.

Najczęściej znajdują się one:

  1. przy najwyższym szczeblu hierarchii organizacji, tj. podlegają bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu na równi z kierownikami części liniowych, realizujących funkcje podstawowe;

  2. wewnątrz części organizacyjnych, realizujących funkcje podstawowe; podlegają wówczas kierownikowi wydziału (działu), pionu, zakładu lub filii;

  3. zarówno przy szczeblu najwyższym, jak i szczeblach pośrednich.

W przypadku struktury pierwszego rodzaju dyrektor odkrywa znaczącą role w koordynacji pracy jednostek liniowych i sztabowych. W strukturze drugiego rodzaju podział na układ liniowy i sztabowy następuje w dużych jednostkach organizacyjnych, kryterium podziału zależeć będzie od funkcji, produktów, rynków lub regionu działania kierownik danej części organizacji jest odpowiedzialny za jej działania. Struktura sztabowa powinna łączyć w sobie zalety struktury liniowej i funkcjonalnej a niwelować ich wady, w praktyce jednak często występują konflikty między kierownikami liniowymi a kierownikami komórek sztabowych i sztabowcami na stanowiskach samodzielnych.

Podobne prace

Do góry