Ocena brak

Struktura Sądu Najwyższego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na czele każdej izby stoi Prezes powoływany przez Prezydenta RP.

W izbie działa Zgromadzenie Sędziów Izby jako organ samorządu sędziowskiego.

Na czele SN stoi Pierwszy Prezes, a organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie Ogólne oraz wybierane przez Zgromadzenie - Kolegium SN.

Pierwszy Prezes SN jest powoływany przez Prezydenta RP na 6-cio letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne SN.

Pierwszy Prezes sprawuje całokształt administracyjnego kierownictwa pracą sądu.

Pierwszy Prezes SN jest z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu, oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Podobne prace

Do góry