Ocena brak

Struktura rodziny

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

1. Rodzina pochodzenia (rodzice i rodzeństwo).

2. Rodzina prokreacji (mąż, żona, dzieci).

- rodziny duże – więcej niż dwa pokolenia (rodzina szeroka);

- rodziny małe – dwu pokoleniowe (rodzice i dzieci) NUKLEARNE.

Kryterium w tym wypadku to liczba pokoleń.

3. Podział rodziny na pełną i niepełną:

- rodzina pełna – to rodzice i przynajmniej jedno dziecko;

- rodzina niepełna – jeden rodzic i przynajmniej jedno dziecko.

Małżeństwo bezdzietne nie jest traktowane jako rodzina.

Podobne prace

Do góry