Ocena brak

Struktura psychiki (osobowości) według Junga (podświadomość indywidualna, zbiorowa, orientacje, postawy)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Według Junga osobowość składa się z różnych systemów, do których należą pewne rodzaje podświadomości, które mogą być źródłem różnej energii psychicznej. Wg Junga ważne są dwa rodzaje podświadomości, które tłumaczą z jednej strony indywidualność człowieka, a z drugiej strony wspólnotę zachowań człowieka:

  • podświadomość indywidualna oznacza zapominane lub zepchnięte do podświadomości stany, rzeczy, informacje, których kiedyś człowiek doświadczył, przeżywał. Jest to coś, co kiedyś było świadome, ale zostało wyparte, zapomniane. Istotną rzeczą dla podświadomości osobistej są kompleksy – tworzą się w niej. (kompleks jest to pewna konstelacja uczuć, myśli, treści, które dotyczą jakiegoś wymiaru rzeczywistości).

  • podświadomość zbiorowa jest to bardzo oryginalny i najsilniejszy element osobowości człowieka, który wyznacza style jego rozwoju. Jest to dziedziczenie po przodkach dyspozycji do pewnych sposobów zachowania, reagowania, myślenia, przeżywania. Ta podświadomość jest pewnym dowodem na istnienie ewolucji – automatyzmy myślenia stanowią wynik akumulacji doświadczenia pokoleń.

Podświadomość zbiorowa przejawia się w podstawowych jednostkach, które są zwane archetypami. (archetyp ojca, światła, słońca itp.) Podstawowe archetypy to: persona (to kompromis między indywidualnością a kulturą – adaptacja do środowiska społecznego, persona broni przed zranieniem i daje szansę przystosowania) , self (to tendencja do osiągania takiego kształtu osobowości, który jest pełną harmonią), cień (to inne ja, ciemna strona osobowości, składa się ze zwierzęcych instynktów, impulsów; zrozumienie cienia oznacza wydobycie swojej autentyczności i spontaniczności; jeśli nie zrozumiemy, że mamy cień, że jesteśmy słabi to nigdy nie dotrzemy do selfu – nie mamy szans na rozwój) , anima (to pierwiastek kobiecy u mężczyzny) i animus (to pierwiastek męski u kobiety) Gdyby nie było animy u mężczyzny, to nie miałby komunikacji z kobietą i odwrotnie.

Jung wyróżnia dwie postawy:

Ekstrawertywna i introwertywna. Obie te postawy istnieją w każdym człowieku. Dominacja postawy introwertywnej to dominacja na stanie wewnętrznym, ekstrawertywnej – dominacja na spostrzeganie i tego co na zewnątrz. W różnych okresach życia te postawy przebijają się wzajemnie. W okresie wcześniejszym dominuje postawa intro. (małe dziecko), później dominująca jest ekstra., gdyż człowiek musi poznawać rzeczywistość. W wyniku starzenia się dominuje postawa intro, człowiek skupia się na sobie, ale zapomina o świecie zewnętrznym. Idealny jest układ równowagi.

Podobne prace

Do góry