Ocena brak

Struktura polityczna

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

To względnie trwały układ stosunków między instytucjami władzy (reżim polityczny), obejmujący instytucje, pozycje zajmowane przez jednostki pełniące ważne role polityczne, oraz normy i wartości dominujące w danym społeczeństwie politycznym.

Podejście strukturalistyczne przyjmuje istnienie przyczynowych zależności między zachowaniem jednostki (zmienna zależna) a strukturą (zmienna niezależna). Procedura wyjaśniania polega na wykazaniu wpływu czynników/ograniczeń strukturalnych na badane zachowania ludzi. A. Giddens wyróżnia trzy rodzaje ograniczeń strukturalnych

1.Ograniczenia moralne wynikające z charakteru świata materialnego i fizycznych cech ciała;

2. Sankcje wynikające z karnych reakcji jednych podmiotów wobec drugich;

3. Ograniczenia wynikające z okoliczności działania, czyli z charakteru właściwości strukturalnych

Strukturalny determinizm zakłada, że usytuowanie jednostki w strukturze społecznej ma większy wpływ na jej zachowania, niż indywidualne pragnienia, przekonania i intencje.

Podobne prace

Do góry