Ocena brak

Struktura Parlamentu RP

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Parlament ma strukturę złożoną składa się 2 izb. W państwach w których wys. zasada dwuizbowości to jest to federalna struktura państwa lub czynniki natury historycznej. W unitarnych państwach demokratycznych przyjmujących zasadę dwuizbowości parlamentu 2-a pełni rolę strażnika prawa.

Ten typ istnieje w Polsce. Polega na tym że jedna z izby (Senat) ma większe uprawnienia niż druga (Sejm) a większa część kompetencji należy do Sejmu. Sprawowanie kontroli nad działalnością rządu należy do Sejmu, poprawki Senatu do ustaw uchwalanych przez Sejm mogą być przez ten organ oddalone bezwzględną większością głosów.

Podobne prace

Do góry