Ocena brak

Struktura organizacyjna samorządu powiatowego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  1. Rada powiatu – organ stanowiący i kontrolny.

  2. Zarząd powiatu – organ wykonawczy. Składa się ze starosty, wicestarosty i członków w liczbie 3-5.

  3. Starosta – przewodniczący zarządu powiatu. W miastach na prawach powiatu kompetencje starosty realizuje prezydent miasta.

  4. Starostwo powiatowe – urząd stworzony do realizacji kompetencji starosty (urząd miasta w miastach na prawach powiatu).

Do góry