Ocena brak

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa poza stanowiskami i organizacjami określa ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy nimi.

Służy ona potrzebom zarządzania porządkuje bowiem elementy aparatu wytwórczego umożliwia sprawne zarządzanie złożoną całością organizacyjną.

Def. Wyodrębnione na skutek podziału pracy komórki organizacyjne wraz z zachodzącymi między nimi związkami, to jest zależnościami hierarchicznymi między tymi komórkami. Struktura organizacyjna jest z reguły prezentowana w postaci schematu struktury organizacyjnej.

Podstawową funkcją jest funkcja regulacyjna- polega ona na porządkowaniu elementów poprzez rozczłonkowanie organizacji na piony organizacyjne, komórki organizacyjne, stanowiska pracy, oraz na poszczególne szczeble hierarchii organizacyjnej.

Określa więc:

- organy zarządzające i stanowiska kierujące przedsiębiorstwem oraz komórki organizacyjne i - samodzielne stanowiska pracy.

- zakresy działania stanowisk i komórek,

  • więzi organizacyjne pomiędzy stanowiskami a komórkami.

 

Podobne prace

Do góry