Ocena brak

Struktura organizacyjna

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Struktura organizacyjnaukład elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną całość; zestaw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organizacji między jej różnorodne elementy (stanowiska, komórki i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne), a następnie doprowadza do ich skoordynowania, by zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji.

Organizacja rzeczywista jest efektem współwystępowania organizacji formalnej i nieformalnej. Struktura organizacji jest jednym z jej podsystemów, jest efektem nakładania się struktury formalnej i nieformalnej. Struktur formalna organizacji jest częścią jej podsystemu technicznego (model 4-polówki) i jest narzędziem zarządzania (element 7S).

Elementy struktury formalnej:

 • stanowiska pracy (samodzielne i niesamodzielne; jednoetatowe i wieloetatowe; kierownicze, wykonawcze, sztabowe)

 • komórki organizacyjne – składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych

 • piony organizacyjne – komórki realizujące tę samą funkcję, podporządkowane dyrektorowi naczelnemu (pion może być: projektowy, finansowo-księgowy i planowania, administracyjny)

 • jednostki organizacyjne – np. oddziały, dywizje, strategiczne jednostki biznesowe (dywizja – jest to jednostka organizacyjna o stosunkowo dużej samodzielności operacyjnej)

Funkcje struktury organizacyjnej:

 • stanowi ramy działań organizacyjnych

 • reguluje działania poszczególnych pracowników i zespołów

 • umożliwia osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników

 • wynika ze strategii organizacji i jest do niej dostosowana

 • uwzględnia specyfikę procesów wykonawczych

 • zapewnia efektywną realizację celów organizacji.

Więzi organizacyjne:

 • służbowa (hierarchiczna, liniowa nadrzędności i podrzędności)

 • funkcjonalna (typu hierarchicznego i wspomagania (doradcza, sztabowa))

 • techniczna – technologiczna

 • informacyjna

Podobne prace

Do góry