Ocena brak

Struktura organiczna

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Należy do elastycznych struktur organizacyjnych klasyfikowanych według kryterium rozpiętości kierowania. Ma ona charakter organizacji inwencyjno-kreatywnej zdolnej do przewidywania, zabezpieczania się i reagowania na niespodziewane zmiany zachodzące w bardzo niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu. W takim otoczeniu warunkiem sprawnego funkcjonowania instytucji jest rozwijanie szeroko pojętej działalności innowacyjnej, dzięki której organizacja może odpowiednio wcześnie reagować na wydarzenia zewnętrzne.

Organizacja instytucji o charakterze organicznym powinna być bardzo elastyczna, a nawet nieokreślona. Gdy struktura organizacyjna jest luźna, pojawia się możliwość restrukturyzacji organizacji lub jej części w zależności od napotykanych problemów. Do tworzenia nowych idei, planowania i rozwiązywania nowych problemów instytucja lub jej części mogą się przekształcić w swobodnie komunikujące się ze sobą zespoły. Jeśli zaś chodzi o konieczność wprowadzenia pomysłów w życie, co może wymagać wyższego stopnia koordynacji działań, organizacja może się restrukturyzować w bardziej odpowiednią formę hierarchiczną (groźne są wówczas próby utrwalenia się tej struktury).

Podstawową właściwością struktury organicznej jest elastyczność, a także innowacyjność i adaptacyjność formy strukturalnej, umożliwiającej szybkie i bezustanne przystosowywanie się, a nawet wychodzenie naprzeciw zmianom w otoczeniu. Aby sprostać tym zadaniom instytucja wbudowuje w swoją strukturę wiele rozwiązań instytucjonalnych, zabezpieczających te właściwości.

Przykładem organicznej struktury organizacyjnej jest model organizacji pracy w instytucji naukowo-badawczej, obejmujący obszary konstruowania, sterowania i realizacji. W obszarach budowy i sterowania organizuje się centralne ośrodki informacji, prognostyczny, planowania i sterowania-jako stałe zespoły o strukturze tradycyjnej. W obszarze realizacji natomiast tworzy się strukturę organiczną.

Można stwierdzić, że typ struktury organizacyjnej zarządzania instytucją zdeterminowany jest wieloma różnorodnymi czynnikami. Trzeba podkreślić, że typ struktury organizacyjnej zależny jest od złożoności i zmienności otoczenia i w związku z tym od elastyczności podziału zadań oraz od kwalifikacji i dojrzałości społeczno-zawodowej pracowników.

Struktura organiczna nadaje się do zastosowania w bardzo złożonym i zmiennym otoczeniu -wówczas trzeba być przygotowanym na każdą zmianę, jaką może wymusić otoczenie. Na wzorcu organicznym bazują współczesne, elastyczne formy struktur organizacyjnych, zaliczane do nowoczesnych rozwiązań.

Podobne prace

Do góry