Ocena brak

Struktura obecnego podziału terytorialnego państwa

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Strukturę podziału terytorialnego państwa określa ustawa z dnia 24.07.1998 r. O w prowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa -jednostkami tego podziału są gminy, powiaty i województwa , o tym podziale mówi także konstytucja, która pozostawia pewną swobodę w zasadach-podziału organizacji administracji państwa. Struktura podziału samorządu terytorialnego:

- ustawa z dn. 08.03.90 r. o samorządzie gminnym

- ustawa z dn. 05.06.98 r. o samorządzie powiatowym

-ustawa z dn. 05.06.98 r. o samorządzie województwa

Podział terytorialny państwa jest to strefa określenia wpływu administracji rządowej i samorządowej.

Istota administracji samorządowej sprowadza się do tego, iż wykonuje ona zadania publiczne o znaczeniu lokalnym w imieniu i na rachunek wspólnoty samorządowej, natomiast działalność samorządu terytorialnego poddana jest nadzorowi z punktu widzenia legalności.

Podobne prace

Do góry