Ocena brak

Struktura ministerstwa

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

W skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) departamenty- realizujące merytoryczne zadania ministerstwa

b) biura- wypełniające zadania w zakresie obsługi ministerstwa

c) sekretariaty- obsługujące ministra, komitety, rady i zespoły

d) wydziały- jako komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i biur.

W 1996 roku nastąpiła reforma centrum administracyjnego która odbiła się na liczbie i strukturze naczelnych organów państwowych i utworzono urzędy:

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- do zakresu działania przeszły kompetencje należące do Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra –Szefa Urzędu Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Urzędu Rady Ministrów

2) Ministra Gospodarki, który przejął zadania należące dotychczas do Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Współpracy Gospodarczej z zagranicą oraz Centralnego Urzędu Planowania

3) Ministra Skarbu w którego gestii przeszły zadania dotychczasowe Ministra Przekształceń Własnościowych jak również zadania w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do skarbu Państwa wykonywanych dotychczas aż 7 różnych ministrów tych które urzędy zostały zniesione.

Podobne prace

Do góry