Ocena brak

Struktura materiałów

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Wytrzymałość materiałów zależy od ich we­wnętrznej struktury, czyli od sposobu w jaki zor­ganizowane są ich atomy i cząsteczki. Metale stałe, tak jak większość innych substancji stałych, charakteryzują się budową krystaliczną - ich atomy lub cząsteczki układają się w uporządko­waną sieć przestrzenną. Sposób w jaki ta sieć jest wewnętrznie powiązana determinuje wytrzyma­łość materiału. Na przykład kauczuk składa się z cząsteczek zorganizowanych w łańcuchy. W procesie zwanym wulkanizacją, siarkę łączy się z kauczukiem, w wyniku czego łańcuchy te łączą się z sobą. Zjawisko to, zwane przez chemi­ków sieciowaniem, powoduje, że powstaje guma - substancja silniejsza i wytrzymalsza, którą można poddać naprężeniom jakie oddziaływują na oponę samochodową.

Podobne prace

Do góry