Ocena brak

Struktura macierzowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011

Charakterystyka

Struktura macierzowa została wprowadzona w latach sześćdziesiątych w przemyśle kosmicznym. Pionierską role w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA (National Aeronautics and Space Administration). Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których realizację zaangażowana jest organizacja. Są one na ogół ujmowane w wierszach macierzy. Kolumny macierzy są odpowiednikami stałych, powtarzalnych funkcji, podobnych do funkcji występujących w strukturze funkcjonalnej.


Zastosowania

Struktura macierzowa ma zastosowanie w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji pewnych przedsięwzięć specjalnych, które wymagają powołania zespołów projektowych. Członkami tych zespołów są pracownicy stałych komórek organizacyjnych.

</div>

Oddelegowanie pracowników może odbywać się na zasadzie:

 • pełnego wyłączenia z macierzystej komórki na czas realizacji przedsięwzięcia i całkowitego podporządkowania służbowego kierownikowi powołanego zespołu projektowego (mówimy wtedy o tzw. zespołach projektowych),
 • podwójnego podporządkowania pracowników: zarówno kierownikowi macierzystej komórki, jak i kierownikowi zespołu (takie rozwiązanie odpowiada typowym strukturom macierzowym).

Macierzowa struktura organizacyjna to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Nie każda firma potrafi ją skutecznie wdrożyć. Stosowanie tej struktury może prowadzić do wielu zjawisk zarówno pozytywnych jak i negatywnych w danej organizacji.


Schemat

Macierzowa.png


Zalety i wady

Zalety:

 • stwarza warunki do pracy interdyscyplinarnej
 • sprzyja rozwijaniu umiejętności współpracy
 • jest elastyczna
 • sprzyja wysokiej identyfikacji pracowników z celami
 • stwarza samoczynne mechanizmy koordynacji
 • sprzyja powstawaniu zjawiska synergii

Wady:

 • wysokie koszty zarządzania
 • możliwość wystąpienia anarchii
 • wydłużony czas realizacji zadań (sprzyja dyskusjom, a nie działaniu)

Struktury macierzowe stosowane są przez takie firmy, jak: ABB, Hewlett Packard, Henkel.


Autor: Agnieszka Galos
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry