Ocena brak

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Charakteryzuje się prostą, przejrzystą budową i jednokierunkowymi silnymi zależnościami służbowymi pomiędzy kierownictwem a podwładnymi (zespołem pracowniczym). Występujące w strukturze tej powiązania funkcjonalne podporządkowane są powiązaniom technicznym. Podział pracy i władzy, odpowiedzialności i kompetencji jest wyraźnie określony. Zwierzchnia władza organizacyjna wysuwa się jednak na plan pierwszy.

Każdy pracownik otrzymuje zadania i polecenia tylko od jednego bezpośredniego zwierzchnika i jest przed nim odpowiedzialnym za ich wykonanie. Ten sam układ zależności dotyczy kierownika, który całkowicie podlega kierownikowi wyższego stopnia - aż do najwyższego poziomu hierarchicznego. W ten sposób kanały przekazywania decyzji biegnące „z góry w dół" i przepływu informacji „z dołu do góry" łączą się i scalają wszystkie stanowiska na różnych poziomach zarządzania organizacją. Nie ujmuje się tu współzależności między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi zarządzania.

W strukturze liniowej sprzężenia funkcjonalne pokrywają się z zależnościami służbowymi. Każdy przełożony jest jednocześnie organem funkcjonalnym. Bezpośredni przełożony jest adresatem przekazywanych przez podwładnych informacji, co stanowi pierwszy element drogi służbowej. Kierownik liniowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za całokształt działania kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej i posiada stosowne uprawnienia decyzyjne.

W strukturze tej najlepiej jest realizowana zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności. Kierownik zmuszony jest zajmować się niemalże wszystkimi funkcjami realizowanymi w podległej mu jednostce organizacyjnej, co prowadzi do pewnego rodzaju uniwersalizacji stanowisk kierowniczych, czyli niskiego stopnia ich specjalizacji i nadmiernie przeciąża zwierzchnika pracą kierowniczą.

Do odmian struktury liniowej można zaliczyć struktury: wydziałowo-liniowe sztabowo-liniowe i dywizjonalno-liniowe.

Współcześnie czysty typ struktury liniowej zarządzania, ze względu na coraz głębszy podział pracy i postępującą specjalizację, nie występuje. W praktyce jednak stosuje się pewne jego modyfikacje w małych instytucjach o zadaniach na tak prostych, że kierownik jest w stanie panować nad całością zdarzeń. Są to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, punkty skupu magazyny itp.

Klasyczne struktury liniowe w praktyce, więc nie są często stosowane, kierownicy, bowiem nie mogą sprawnie zarządzać bez kompetentnej pomocy specjalistów.

Podobne prace

Do góry