Ocena brak

Struktura kultury organizacji według E. Scheina

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Opierając się na modelu kultury organizacyjnej zaproponowanym przez E.Scheina można wyróżnić następujące elementy strukturalne kultury:

1. Założenia są to filozoficzne i światopoglądowe postulaty dotyczące ludzkiej egzystencji i konkretnej organizacji.

Według Kluckhohna-Strodtbecka można wyróżnić pięć rodzajów założeń kultury organizacyjnej:

  • Założenia dotyczące otoczenia.

  • Pojmowanie prawdy.

  • Założenia dotyczące natury człowieka.

  • Założenia dotyczące sposobu wykonywania pracy.

  • Założenia dotyczące stosunków międzyludzkich.

Z przyjętych założeń wynikają następne elementy kultury organizacji:

2. Wartości, czyli przedmioty, stany rzeczy i sytuacje, które ludzie cenią, starają się osiągnąć lub wobec nich przyjmują postawę szacunku.

3. Normy - są to powinności i nakazy, wynikające z uznawanych wartości.

4. Postawy - są to uwewnętrznione normy przejawiające się w zachowaniach ludzi.

Podobne prace

Do góry