Ocena brak

Struktura kości piszczelowej

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Budowa wewnętrzna kości piszczelowej na ogół jest podobna do budowy innych kości długich. Warstwa istoty zbitej części środkowej trzonu jest szczególnie gruba. Przede wszystkim dotyczy to powierzchni przyśrodkowej, leżącej podskórnie, i brzegu przedniego, gdzie skupienie pasm istoty zbitej jest omal największe z całego kośćca. Kierunek przebiegu blaszek gąbczastych w obu końcach kości dostosowany jest do kierunku ciśnienia masy ciała, podobnie jak w dalszym końcu kości udowej: beleczki istoty gąbczastej mają tutaj układ pionowy i są usztywnione blaszkami poziomymi.

Podobne prace

Do góry