Ocena brak

Struktura konkurencji wewnątrz sektora

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

W celu zbadania natężenia walki konkurencyjnej wewnątrz sektora należy naj­pierw określić jego strukturę, sposób podziału rynku oraz strategie stosowane przez wiodących uczestników.

Pierwszym etapem analizy strukturalnej wewnątrz sektora jest określenie stop­nia koncentracji. Silna koncentracja sektora, zdominowanie go przez kilka przedsię­biorstw stanowiące o jego oligopolistycznej czy nawet monopolistycznej strukturze stwarza pewną barierę wejścia zniechęcając przedsiębiorstwa zainteresowane wejściem w branżę. Z drugiej strony rozproszenie udziałów stwarza większe możliwości rozwoju.

W badaniu struktury sektora używa się miernika, jakim jest tzw. stopa koncen­tracji przedsiębiorstw mierzona wskaźnikiem S1:

si=qi:Q

si - udział produkcji i-tego przedsiębiorstwa w produkcji ogółem,

qi - wielkość produkcji i-tego przedsiębiorstwa,

Q - wielkość produkcji ogółem danego sektora.

Choć istnieje kilka innych mierników koncentracji, ten wydaje się być prostym i przejrzystym. Sumowanie wskaźników dla kilku w kolejności największych firm po­zwala przedstawić obraz koncentracji w sektorze.

 

1 M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, jw.,

Podobne prace

Do góry