Ocena brak

Struktura kapitału i teoria sygnałów

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Teoria ta zakłada że kierownictwo firmy posiada lepsze niż otoczenie, informacje na temat przyszłych dochodów firmy lub jej możliwości inwestycyjnych. Według teorii sygnałów, wybór wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje osobom z zewnątrz informacje, którymi dysponują osoby z wewnątrz firmy. Implikuje to powstanie problemu „moralnego wyboru" (morał hazard).

Ta nierówność poinformowania stron to tzw. Asymetria informacji, która wpływa na ocenę firmy przez inwestorów i odgrywa istotna role w kształtowaniu struktury kapitału. Zmiany relacji pomiędzy kapitałami własnymi a obcymi stanowią odpowiedzi kierownictwa na wahania bieżącej i oczekiwanej kondycji finansowej firmy, które rynek odbiera jako sygnały dotyczące ich oczekiwań względem perspektyw rozwojowych firmy.

Asymetria informacji powoduje, że właściciele firmy starają się przekonać potencjalnych inwestorów, że firma jest więcej warta, a działania kierownictwa mogą przyczynić się do wzrostu jej dochodów. W tym celu firma może wybrać (metoda zamierzonego sygnalizowania) rzeczywiste zmienne finansowe (politykę dywidend oraz dźwignię finansową np. emisję akcji, odkupywanie własnych akcji, emisję obligacji) jako sygnały wysyłane otoczeniu w odpowiednim momencie.

Wiadomo bowiem, że kierownictwo zwiększa wykorzystanie dźwigni tylko wtedy jeśli jest przekonane, że perspektywy rozwoju firmy są na tyle dobre, że będzie ona w stanie obsłużyć nowy dług. Powiększenie dźwigni finansowej jest więc odbierane przez rynek jako sygnał pozytywny.

Podobne prace

Do góry